Hot news:

Prozatorul şi publicistul Ion Iachim la USC

Este impresionant şi chiar important, atât pentru profesori, dar, în special, pentru studenţi, să cunoşti personalităţile scrisului contemporan. Astăzi, 12.03.2019, în cadrul Departamentului Limbi şi Literaturi, a avut loc întâlnirea cu profesorul de limbă şi literatură română, prozatorul şi publicistul Ion Iachim.

La eveniment au participat profesori de la Departamentul Limbi şi Literaturi: Axentii Victor, Balţatu Ludmila, Bodlev Ala, Grosu Liliana, Petcu Valeriana, de la Departamentul Istorie şi Teoria Educaţiei: Barbă Maria, Gîrneţ Margareta, precum şi studenţii de la specialităţile Limba şi literatura DSC_0922română şi engleză, Limba şi literatura română şi franceză şi Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară. Ion Iachim şi-a desfăşurat activitatea în diverse sfere culturale. Remarcăm că a lucrat la redacţia revistei pentru pedagogi Făclia, apoi redactor-şef la ziarului Univers Pedagogic Pro şi este membru a Uniunii Scriitorilor din România. Scrie proză, versuri, dramaturgie, dar şi lucrări metodice şi publicistică pedagogică.

Personalitate, cu o deosebită valoare de povestitor, „de care nu prea avem mulţi”, cum spunea Spiridon Vangheli, Ion Iachim ne-a impresiona prin stilul scrierilor sale, prin tenta umoristică ce o imprimă textului, prin ideea de a trăi prin operă, prin instanţa narativă ce leagă textul de autor, adică personajul, precum şi prin elementul autobiografic. Prozatorul, Ion Iachim, ne-a prezentat ultima sa creaţie – Sarcofagul cu iubite, apărută în 2018, o nuvelă cu accente biografice din tinereţea autorului, Alistar Vărzărescu fiind, în anumite ipostaze, secvenţe, un alter ego al autorului.

DSC_0902 DSC_0903 DSC_0907 DSC_0908 DSC_0911 DSC_0914 DSC_0915 DSC_0918

Share links: