Hot news:

Programe master

cu privire la înmatricularea la învăţământ superior universitar, ciclul II (studii de MASTER), la învăţământ cu frecvență (de zi), pe locuri cu finanţare din BUGETUL DE STAT

Facultatea de ȘTIINȚE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE

Facultatea ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Facultatea de DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

Nr.

Programul/ specializarea

Tip

Durata studiilor

Necesar de credite obţinute la Licenţă

1. Pedagogie şi tehnologii educaţionale interactive cercetare 2
2. Tehnologii informaţionale în instruire profesionalizare 2 180
3. Istorie: studii est-europene cercetare 2 180
4. Istorie: studii est-europene profesionalizare 2 180
5. Lingvistică, literatură, deontologie profesionalizare 2 180
6. Administraţia publică a colectivităţilor locale profesionalizare 2 180
7. Integrare europeană şi politica de vecinătate profesionalizare 2 180
8. Drept administrativ profesionalizare 1,5 240
9. Dreptul afacerilor profesionalizare 2 180
10. Ştiinţe penale profesionalizare 1,5 240
11. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor profesionalizare 2 180
12. Gestiunea Financiar-Contabilă a Afacerii profesionalizare 2 180