Hot news:

Orarul

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI ANUL UNIVERSITATR 2017 – 2018

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Licență

ORARUL EXAMENELOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ Anul universitar 2017 – 2018 Semestrul II

ORARUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE Anul universitar 2017 – 2018 Semestrul II

ORARUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ Anul universitar 2017 – 2018 Semestrul II

Graficul procesului de studii la învăţământ de zi, Anul de studii 2017-2018, semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

Orarul activităţilor didactice- Anul universitar 2017 – 2018, Semestrul I-ANUL I

Graficul procesului de studii la învățământul cu frecvență redusă, anul de studii 2017 – 2018 Ciclul I (studii superioare licenţă)

Master

Orarul examenelor Pentru ciclul II, Masterat anul universitar 2017-2018 Semestrul II

ORARUL LECŢIILOR PENTRU CICLUL II DE STUDII, Sem. II, Săpt. I 29.02.18 – 03.02.18 MŞP (Ştiinţe penale) – 17.01

ORARUL LECŢIILOR PENTRU CICLUL II DE STUDII Sem. II, Săpt. I 29.02.18 – 03.02.18 APCL – 17.01

FACULTATEA DE ECONOMIE,INGINERIE ŞI ȘTIINȚE APLICATE 

Licență

Orarul examenelor Semestrul II, anul universitar 2017-2018 Perioada 23.05.2018-12.06.2018

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI Anul de studii 2017-2018, semestrul II Ciclul I, Ciclul II

ORARUL CURSURILOR semestrul II, anul universitar 2017-2018 săptămâna I – VI, perioada 29.01.2018 – 12.03.2018

Orarul Cursurilor La învăţământ cu frecvenţă redusă Sesiunea de iarnă Perioada 10.01.18-02.02.18

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI – Anul de studii 2017-2018, semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ -Anul de studii 2017-2018

Master

Orarul examenelor Pentru ciclul II, Masterat anul universitar 2017-2018 Semestrul II

ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2017 – 2018, sem. II Anul I MAAA 1701

ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2017 – 2018, sem. II Anul I MTII 1701

ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2017 – 2018, sem. II Anul I MGFCA 1701

FACULTATEA DE FILOLOGIE ŞI ISTORIE

ORARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE LICENŢĂ ŞI DE SUSŢINERE A TEZELOR DE MASTER

Licență

ORARUL LECŢIILOR DE SINTEZĂ Învăţământ cu frecvenţă 15.05. – 18.05.2018

ORARUL Evaluărilor finale semestru II Anul de studii 2017-2018 23.05.2018- 14.06.2018

Învăţământ cu frecvenţă redusă orar sesiunea de primăvară (17.04.2018 – 24.04.2018) anul de studiu 2017-2018

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ Anul de studii 2017-2018 Semestrul II Ciclul I

Învăţământ frecvenţă redusă Graficul sesiunii de reexaminare (31.01.18 – 07.02.18)

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI Anul de studii 2017-2018 Semestrul II Ciclul I, Ciclul II

Orarul cursurilor pentru Ciclul I Licenţă anul de studii 2017-2018 Semestrul II

Învăţământ cu frecvenţă redusă, orar sesiunea de iarnă (09.01.2018 – 30.01.2018) anul de studiu 2017-2018

Graficul procesului de studii la învăţământ de zi anul de studii 2017 – 2018 Semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

Graficul procesului de studii la învăţământul cu Frecvenţă Redusă, Anul de studii 2017-2018

Master

ORARUL EXAMENELOR PENTRU CICLUL II MASTERAT Anul de studii 2017-2018 Semestrul II

ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLUL II MASTERAT Anul de studii 2017-2018 Semestrul II