Hot news:

Orarul

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI ANUL UNIVERSITATR 2018 – 2019

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI Anul de studii 2018-2019, semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, ANUL DE STUDII 2018 – 2019

Licență

ORARUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE Anul universitar 2018 – 2019, Semestrul I

Orarul activităţilor didactice la învăţământul cu frecvenţă redusă, Anul universitar 2018 – 2019, Semestrul II

Master

ORARUL LECŢIILOR PENTRU CICLUL II DE STUDII Anul universitar 2018-2019, Semestrul I

FACULTATEA DE ECONOMIE,INGINERIE ŞI ȘTIINȚE APLICATE 

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI Anul de studii 2018-2019, semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ Anul de studii 2018-2019

Licență

ORARUL CURSURILOR Pentru Ciclul I, Licenţă, Semestrul II, anul de studii 2018-2019 SĂPTĂMÂNA I – II, perioada 28.01.2019 – 9.02.2019

 

 

Master

ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2018 – 2019, sem. I, Anul I

PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2018 – 2019, sem. I, Anul I MAAA 1801, MGFC 1801

FACULTATEA DE ȘTIINȚE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI, Anul de studii 2018-2019, Semestrul II, Ciclul I, Ciclul II

Graficul procesului de studii la învățământ de zi, Anul de studii 2018 – 2019 Semestrul I – Ciclul I, Ciclul II

Licență

ORARUL Evaluărilor curente sem. II, Anul de studii 2018-2019, 18.02.2019 – 06.03.2019

Orarul cursurilor pentru Ciclul I Licenţă, anul de studii 2018-2019, semestrul II

Învăţământ cu frecvenţă redusă, orar, sesiunea de iarnă, (09.01.2019 – 30.01.2019), Anul de studiu 2018-2019

Orarul cursurilor pentru ciclul I licenţă anul de studii 2018-2019 Semestrul I

Orarul susținerii Stagiilor de practică Anul de studii 2018-2019

Master

ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLUL II MASTERAT Anul de studii 2018-2019, Semestrul II

Orarul cursurilor pentru CICLUL II masterat. Anul de studii 2018-2019 , Semestrul I