Hot news:

Orarul

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI ANUL UNIVERSITATR 2018 – 2019

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI Anul de studii 2018-2019, semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, ANUL DE STUDII 2018 – 2019

Licență

ORARUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE Anul universitar 2018 – 2019, Semestrul I

ORARUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, Anul universitar 2018 – 2019, Semestrul I

Master

ORARUL LECŢIILOR PENTRU CICLUL II DE STUDII Anul universitar 2018-2019, Semestrul I

FACULTATEA DE ECONOMIE,INGINERIE ŞI ȘTIINȚE APLICATE 

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI Anul de studii 2018-2019, semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ Anul de studii 2018-2019

Licență

ORARUL CURSURILOR La învăţământ cu frecvenţă redusă Sesiunea de iarnă Perioada 01.10.18-19.10.18

Master

ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2018 – 2019, sem. I, Anul I

PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2018 – 2019, sem. I, Anul I MAAA 1801, MGFC 1801

FACULTATEA DE ȘTIINȚE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE

Graficul procesului de studii la învățământ de zi, Anul de studii 2018 – 2019 Semestrul I – Ciclul I, Ciclul II

Licență

Orarul cursurilor pentru ciclul I licenţă anul de studii 2018-2019 Semestrul I

Orarul susținerii Stagiilor de practică Anul de studii 2018-2019

Master

Orarul cursurilor pentru CICLUL II masterat. Anul de studii 2018-2019 , Semestrul I