Hot news:

Orarul

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI ANUL UNIVERSITATR 2018 – 2019

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI Anul de studii 2018-2019, semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, ANUL DE STUDII 2018 – 2019

Licență

ORARUL EXAMENELOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ Anul universitar 2018 – 2019 Semestrul II

ORARUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE Anul universitar 2018 – 2019, Semestrul I

Orarul activităţilor didactice la învăţământul cu frecvenţă redusă, Anul universitar 2018 – 2019, Semestrul II

Master

ORARUL LECŢIILOR PENTRU CICLUL II DE STUDII Anul universitar 2018-2019, Semestrul I

FACULTATEA DE ECONOMIE,INGINERIE ŞI ȘTIINȚE APLICATE 

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI Anul de studii 2018-2019, semestrul I, Ciclul I, Ciclul II

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ Anul de studii 2018-2019

Licență

Orarul reexaminărilor pentru studenţii ciclului I (licenţă) forma de învăţământ: cu frecvenţa redusă pentru grupele: BA 1502 și C 1502 anul de studii 2018-2019 (15.04.19 –24.04.19)

ORARUL EXAMENELOR La învățământ cu frecvență redusă Semestrul II, anul de studii 2018-2019

ORARUL CURSURILOR, Pentru Ciclul I, Licenţă, Semestrul II, anul de studii 2018-2019, SĂPTĂMÂNA V, perioada 25.02.2019 – 1.03.2019

 

Master

ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2018 – 2019, sem. I, Anul I

PENTRU CICLU II MASTERAT Anul de studii 2018 – 2019, sem. I, Anul I MAAA 1801, MGFC 1801

FACULTATEA DE ȘTIINȚE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII LA ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI, Anul de studii 2018-2019, Semestrul II, Ciclul I, Ciclul II

Graficul procesului de studii la învățământ de zi, Anul de studii 2018 – 2019 Semestrul I – Ciclul I, Ciclul II

Licență

Orarul reexaminării a.u. 2018-2019 ( perioada 14.06 –20.06.2019)

ORARUL EVALUĂRILOR FINALE SEMESTRU II, ANUL DE STUDII 2018-2019, 24.05.2019 – 13.06.2019

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ORAR sesiunea de primăvară, (15.04.2019 – 21.04.2019), Anul de studiu 2018-2019

ORARUL Evaluărilor curente sem. II, Anul de studii 2018-2019 – 18.02.2019 – 06.03.2019 (An terminal)

ORARUL Evaluărilor curente sem. II, Anul de studii 2018-2019 – 11.03.2019 – 05.04.2019 (Anul I-II)

ORARUL Evaluărilor curente sem. II, Anul de studii 2018-2019 – 01.04.2019 – 19.04.2019 (Anul III)

ORARUL EVALUĂRILOR FINALE, Anul de studii 2018-2019, 15.03.2019 – 29.03.2019 (Anul IV)

Orarul cursurilor pentru Ciclul I Licenţă, anul de studii 2018-2019, semestrul II

Învăţământ cu frecvenţă redusă, orar, sesiunea de iarnă, (09.01.2019 – 30.01.2019), Anul de studiu 2018-2019

Orarul cursurilor pentru ciclul I licenţă anul de studii 2018-2019 Semestrul I

Orarul susținerii Stagiilor de practică Anul de studii 2018-2019

Master

ORARUL EXAMENELOR PENTRU CICLUL II MASTERAT Anul de studii 2018-2019,Semestrul II,Anul I MPTEI 1801
ORARUL CURSURILOR PENTRU CICLUL II MASTERAT Anul de studii 2018-2019, Semestrul II

Orarul cursurilor pentru CICLUL II masterat. Anul de studii 2018-2019 , Semestrul I