Hot news:

Oportunități de angajare

Se anunţă selectarea candidaţilor pentru încadrarea în serviciul militar prin contract în Trupele de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne atît din rîndul militarilor care îndeplinesc serviciul militar în termen, cît şi din rîndul militarilor trecuţi în rezerva Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

Condiţiile necesare pentru încadrare la serviciul militar prin contract:

 • cetăţenia Republicii Moldova;
 • vîrsta minimă de 18 ani;
 • lipsa antecedentelor penale a candidatului;
 • să fie apt din punct de vedere medical, înălţimea 1,75 cm (se admit şi candidaţii cu înălţimea de cel puţin 1,70 m, dar care au o corpolenţă atletică);
 • cel puţin studii medii de cultură generală (se admit şi candidaţii cu studii gimnazialecu condiţia continuării studiilor pe perioada îndeplinirii primului contract de muncă).

Actele necesare pentru încadrare la serviciul militar prin contract:

 • livretul militar (serviciul militar în termen sau catedra militară) – obligatoriu;
 • copia diplomei de studii (legalizată de notar);
 • copia buletinului de identitate şi certificatului de naştere;
 • caracteristică;
 • foto 9×12 – 1 buc. şi 3×4 – 4 buc. 

Vă aducem la cunoştinţa Dumneavoastră că militarii prin contract ai Trupelor de Carabinieri beneficiază de următoarele privilegii:

 • modul de calculare a vechimii în serviciul militar, pentru acordarea sporului procentual de vechime în serviciu, este stabilit de legislaţia în vigoare. În vechimea de muncă se include şi serviciul militar în termen;
 • militarii prin contract au dreptul de a-şi continua studiile în instituţiile de învăţămînt militar superior, postuniversitar sau de a urma alte forme de perfecţionare profesională. Doritorii de a obţine studii superioare au posibilitatea de a fi înmatriculaţi la studii la Academia “Ştefan cel Mare” a MAI;
 • militarii prin contract, în dependenţă de vechimea în serviciu, au dreptul la concediu anual cu următoarea durată:
 • a) pînă la 15 ani – 35 de zile calendaristice;
 • b) de la 15 la 20 de ani – 40 de zile calendaristice;
 • c) 20 de ani şi mai mult – 45 de zile calendaristice.
 • militarii beneficiază de dreptul la asistenţă medicală şi la tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit, acordate din contul statului în subunităţile, unităţile şi instituţiile medico-militare;
 • asigurarea financiară a militarului constă în solda lunară şi se acordă în modul şi mărimea stabilite de legislaţia în vigoare (salariul pentru începători de la 4300 lei). Militarilor prin contract ce-şi îndeplinesc conştiincios obligaţiile de serviciu, pe parcursul anului, li se plăteşte, la decizia conducătorului, comandantului (şefului), o indemnizaţie bănească unică în mărimea stabilită de Guvernul Republicii Moldova.
 • militarilor care nu dispun de loc de trai în mun. Chişinău este preconizat pe viitor de acordat spațiu locativ de serviciu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 Pentru informaţii suplimentare şi pentru depunerea actelor doritorii de a fi încadraţi în serviciul militar prin contract se pot adresa în serviciul resurse umane al unităţii militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI

(mun. Chişinău, str. Tighina, 34; tel. (022) 27-21-42)

http://www.carabinier.gov.md/

Share links: