Hot news:

Masa rotundă cu genericul „Rezultatele implementării Acordului de Asociere”

În data de 26 Noiembrie, 2019 la UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL a avut loc masa rotundă cu genericul „Rezultatele implementării Acordului de Asociere”. Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului „Evaluarea implementării AA” susținut financiar de Ambasada Olandei.

Masa rotundă a fost organizată de Catedra Științe Politice și Administrative în Parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, care reprezintă o instituţie de cercetare, instruire și iniţiativă publică, și activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică și management al cunoștinţelor în Republica Moldova.

La eveniment au participat cadre didactice și studenți de la Facultatea Drept și Administrație Publică. Experții IDIS „Viitorul” în persoana coordonatorului proiectului Veaceslav Berbeca și experților Angela Secrieru, Ion Tăbârță și  Eduard Țugui au abordat patru subiecte importante din cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană precum:

Protecția apelor și gestionarea resurselor;

Mediul concurențial sub impactul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană;

Cooperarea în sectorul energetic;

Drepturi de proprietate intelectuală.

Participanții la eveniment au discutat despre cele mai importante realizări și provocări ale procesului de implementare a Acordului de Asociere.

Veaceslav Berbeca, Coordonator de Programe IDIS „Viitorul” a subliniat că  Acordul de asociere a stabilit un nou cadru juridic pentru avansarea relațiilor dintre Republica Moldova și UE spre un nivel calitativ superior – asocierea politică și integrarea economică cu UE. Oportunitățile Acordului se referă la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, dl Berbeca a menționat că „împlinirea a 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere constituie un prilej pentru a evidenția beneficiile pe care le-a obținut Republica Moldova în rezultatul implementării acestui document, dar și o ocazie pentru a stabili acțiuni și măsuri necesare de întreprins pentru a depăși problemele cu care se confruntă autoritățile moldovenești în procesul de realizare a obiectivelor prevăzute în AA”.

În cadrul discuțiilor, experții IDIS „Viitorul” au subliniat că monitorizarea calitativă a implementării Acordului de Asociere trebuie să se axeze pe identificarea rezultatelor realizate, dar și al problemelor care tergiversează îndeplinirea obiectivelor stabilite. Evaluând următoarele sectoare – reforma în domeniul justiției, fiscalitatea, cooperarea în domeniile energiei electrice și gazelor naturale, protecția apelor și gestionarea resurselor și drepturile proprietății intelectuale  – se constată, în funcție de sector, că lipsa voinței politice, a resurselor financiare și a capacităților umane explică întârzierile legate de  realizarea mai multor angajamente din AA”.

3 4 5 6 89

Share links: