Hot news:

LANSAREA VOLUMULUI „SCRISOARE DESPRE TECUCIU” CAHUL 2018

Laboratorul de Istorie din cadrul Universității a fost gazda lansării volumului „Scrisoare despre Tecuciu” în data de 21 martie 2018.

4Moderatorul evenimentului, Ion Ghelețchi, dr. conf.univ. a vorbit despre importanța marelui cărturar Alexandru Papadopol Calimah care a avut legături și cu orașul Cahul. Cuvântul de prezentare a volumul a fost oferit managerului Muzeului de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci Vorel Burlacu: “În marea galerie a personalitîăților tecucene are un loc central și Alexandru Papadopol-Calimah, un cărturar de mare complexitate: istoric, dregător, om politic. Intelectual cu reală notorietate, s-a dăruit și s-a implicat în toate marile evenimente ale vremii sale. Unionist și apropriat consilier al Domnitorul A.I.Cuza, l-a slujit cu credință și devotament. Ca istoric s-a implicat mult în cercetarea arhivelor, a vechilor acte voievodale.

Printre altele a mai scris o monografie consacrată domnitorului moldovean, Gheorghe Ștefan, dar și studiul istoric “Scrisoare despre Tecuciu”, pe care îl reedităm după mai bine de 130 de ani. La acest demers inițiat de Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci adăugăm și și dezvelirea cu sprijinul Primăriei Tecuci, a unei plăci comemorative pe locul unde a fost locuința istoricului. Aceste acțiuni trebuiesc privite ca un modest semn de recunoștință față de personalitatea celui care a fost primul tecucean intrat în rândul nemuritorilor membri ai Academiei Române.”

5

Ion Ghelețchi, dr. conf. univ.
Sergiu Cornea, dr. conf. univ.

Share links: