Hot news:

Lansare de carte pe data de 13 octombrie 2017

Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în colaborare cu Departamentul Istorie și Teorie a Educației al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, vă invită pe data de 13 octombrie 2017 la lansarea de carte FOAMETEA ÎN MOLDOVA SOVIETICĂ (1946-1947) Autor: ANATOL ŢĂRANU.

La activitate participă: conf.univ., dr. Sergiu CORNEA, prorector pentru activitatea ştiinţifică USCH, conf. univ., dr. hab. Gheorghe E. COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al AŞM, prof .univ., dr. hab. Ion ŞIŞCANU, conf. univ., dr. Ion GHELEȚCHI, lect. univ., Liudmila CHICIUC, lect.univ., Veronica BENU

info-istorie

Share links: