Hot news:

În atenţia studenţilor specialităţilor Drept şi Administraţie Publică

În atenţia studenţilor specialităţilor Drept şi Administraţie Publică, învăţământ cu Frecvenţă Redusă, Vă informăm că activităţile didactice din perioada de toamnă se vor desfăşura în intervalul de timp 09.10.17 – 24.10.17. (vezi graficul)
Orarul activităţilor va fi afişat ulterior. Acestea se desfăşoară în a doua jumătate a zilei, începând cu ora 13.10.
Tot în această perioadă se vor susţine şi restanţele. Graficul restanţilor va fi destinat, în mod special, studenţilor care au un număr mare de restanţe. Nesusţinerea acestora va presupune exmatricularea studenţilor.
Vă atragem atenţia şi asupra graficului procesului de studii pentru anul universitar 2017 – 2018, unde găsiţi reflectate toate perioade activităţilor didactice şi a sesiunilor de suţinere a examenelor.(vezi graficul)

Decanatul

Share links: