Hot news:

Facultatea de Filologie și Istorie

filologie\r\nCONTACT

\r\nor.Cahul, Piața Independenței nr.1\r\n\r\ncod poștal: MD 3909\r\n\r\ntel.0 299 3 20 25\r\n\r\npagina web a Facultății de Filologie și Istorie\r\n

PREZENTARE

\r\n

Facultatea de Filologie şi Istorie este o subdiviziune structurală a Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, care activează în baza Codului Educației, Cartei Universitare și a Statutului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Regulamentului facultăţii instituţiei de învăţământ superior universitar.

\r\n

Scopul principal al Facultăţii este pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniile Științe ale Educației și Științe Umanistice, perfecţionarea cadrelor didactice, promovarea cercetărilor în domeniile de profil şi implementarea rezultatelor lor.

\r\n

Facultatea de Filologie şi Istorie a fost fondată în anul 2002. Pe parcursul anilor, Facultatea a demonstrat că este o subdiviziune instituțională viabilă, utilă şi binevenită la sudul ţării.

\r\n

Pregătirea profesională a studenţilor axată pe studii profunde, lecturi bogate, implicarea în activități de cercetare științifică, participarea la numeroase activităţi culturale, conturează un prestigiu aparte al facultăţii în cadrul Universităţii.

\r\n

Facultatea de Filologie şi Istorie e în reînnoire perpetuă si îşi asumă problemele cu care se confrunta lumea, în general si societatea din care face parte, în particular.

\r\n

Facultatea de Filologie şi Istorie își desfășoară domeniul de cercetare științifică în patru domenii de bază:

\r\n

Catedra Istorie si Stiinte Sociale – Cercetarea istoriei locale între regionalism creator și imperativ didactic

\r\n

Catedra Limbi Moderne – Particularitățile lingvistice și culturale în traducerea literară

\r\n

Catedra Pedagogie si Psihologie – Orientări axiologice ale educatiei mileniului III

\r\n

Catedra Filologie Romana – Comparatismul în domeniul limbii și literaturii

\r\n

Studiile la Facultate se fac atât cu frecvenţă la zi, cât şi cu frecvenţă redusă (studii cu finanțare din buget studii în bază de contract)

\r\n

Facultatea dispune de săli de studiu amenajate, de bibliotecă specializată cu două săli de lectură, de cadre didactice bine instruite: prof. universitari, conf. univ., lectori superiori, lectori. În cadrul facultății activează Centrul de cultură și civilizație Română, Centru de istorie, Centrele de limbă engleză, franceză și centrul de limbă și cultură germană. Subdiviziunea are relaţii de colaborare cu diferite centre Universitare din Moldova şi de peste hotarele ei. Studiile la facultate deschid perspective de mobilitate a studenţilor în centre Universitare din diferite ţări. Facultatea de Filologie şi Istorie deschide noi perspective de pregătire a specialiştilor şi în alte domenii. Specialistul cu studii superioare la specialităţile catedrelor de la Facultate este pregătit pentru activitatea pedagogică şi de investigaţie ştiinţifică. Calificarea obţinută permite absolvenţilor să activeze în instituţii de învăţământ de diferite tipuri, şcoli de cultură generală, licee, colegii, instituţii de învăţământ superior, în calitate de: profesor de limba şi literatura română, profesor de literatura universală, de istorie, de limbile franceză, engleză, profesor/învăţător în învăţământul primar și preșcolar, metodist, manager în sistemul educaţional, psiholog școlar, psihopedagog social, redactor, corector, cercetător ştiinţific(conform standardului de formare profesională) etc.

\r\n

Diploma obţinută permite titularului să-şi continuie studiile postuniversitare: masterat, doctorat.

\r\nÎn cadrul Facultăţii activează următoarele catedre:\r\n\r\nCATEDRA DE FILOLOGIE ROMÂNĂ\r\n\r\n Limba şi literatura română;\r\n\r\nLimba şi literatura română şi franceză;\r\n\r\n Limba şi literatura română şi engleză;\r\n\r\nCATEDRA DE LIMBI MODERNE\r\n\r\n Limba şi Literatura Franceză şi Engleză;\r\n\r\nLimba şi Literatura Engleză şi Franceză;\r\n\r\n CATEDRA DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE SOCIALE\r\n\r\nIstorie şi Educaţie Civică\r\n\r\nCATEDRA DE PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE\r\n\r\nPedagogie în învăţământul primar și pedagogie preșcolară\r\n\r\nPsihopedagogie și pedagogie socială\r\n\r\nAsistență Socială