Hot news:

Cursuri de formare profesională

AVIZ

Cursurile de formare profesională la specialitățile:

Geografie,Matematica, Fizica, Limba română,Limba franceză,

Limba engleză, Istorie, Educație civică se vor desfășura în

incinta

Universității ,,B.P.Hașdeu”, blocul A și blocul B începând cu

 

09.01.2020 pe 16.02.2020.

Programul de formare profesională continuă a cadrelor

didactice

din învățământul general prevede nr.total de

ore/credite:600/20,limba de instruire română/rusă,forma de

organizare cu frecvență.

Șef centru formare continuă Barbă Maria

Asist.univ.

Share links: