Hot news:

Conflictul transnistrean: trecut, prezent, perspective de soluționare

12345La 16 martie 2018 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți în parteneriat cu Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul și în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova a organizat și desfășurat Masă rotunda cu genericul „Conflictul transnistrean: trecut, prezent, perspective de soluționare”. Manifestația a întrunit studenții cercetători din aceste instituții, interesați de problema războului de pe Nistru (1992). Din Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul au participat cu comunicări studentele specialității Istorie și Educație civică: Elena Nistor (IEC-1401), Cristina HARABAGIU (IEC-1401) și Cătălina FRANGOPOL (IEC -1501). Elena Nistor și Cristina Hasrabagiu au abordat subiectul privind „Prezența Rusiei în zona de conflict” iar Cătălina Frangopol a prezentat comunicarea „Războiul de pe Nistru (1992) în memoria combatanților: cazul comandantului de pluton Sergiu Cornea”.

Reuniunea studenților acestor instituții, colaborarea între ei și consolidarea relațiilor pe baza intereselor comune de cercetare este un bun exemplu de funcționare și fructificare a parteneriatelor interuniversitare prin intermediul tinerilor.

123

Share links: