Hot news:

Conferirea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA la USC

DSC_0292Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este deosebit de onorată să-şi poată exprima admiraţia şi preţuirea faţă de o personalitate marcantă a societăţii contemporane, Doamna, Prof. univ. Dr. hab. Larisa BUGAIAN, Prorector pentru probleme financiare și pe relații internaționale, membru al Consiliului de Dezvoltare Strategică al Universității Tehnice din Moldova, acordându-i titlul academic de DOCTOR HONORIS CAUSA şi adăugând în acest fel comunităţii academice un reprezentant de seamă. Conferirea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA, cea mai înaltă distincţie pe care o poate acorda Senatul Universităţii reprezintă o recunoaştere explicită a valorii profesionale, academice şi prestigiului ştiinţific ale laureatului de astăzi, după o carieră dedicată de la început cercetării şi studiilor avansate în domeniul managementului, pentru ca mai apoi să îşi focalizeze atenţia cu precădere asupra aplicării cunoştinţelor în diferite proiecte naționale, la cel mai înalt nivel şi în sprijinul întregii societăţi.

DSC_0416Dna Prof. univ. Dr. hab. Larisa BUGAIAN a participat la diferite conferinţe, simpozioane şi seminare ştiinţifice, organizate în diferite ţări, cu comunicări foarte interesante. Lista publicaţiilor sale ştiinţifice include peste 166 de lucrări, inclusiv 18 monografii, 11 articole de sinteză, 5 articole în reviste de circulație internațională, 53 articole în culegeri internaționale și naționale, 51 materiale ale comunicărilor științifice, 4 manuale și 24 note de curs și lucrări metodico-didactice, arată cât de largă este sfera intereselor acestei persoane. Interesele principale de cercetare a Dnei Prof. univ. Dr. hab. Larisa BUGAIAN pot fi prezentate prin experiență excepțională în domeniile dezvoltării și îmbunătățirii competitivității; Dezvoltarea și promovarea pieței; Planificarea afacerii; Managementul operațional / industrial; Contabilitate managerială și sisteme de control; Prognoza si Evaluarea Financiara; Proiectarea și implementarea proiectelori, Monitorizarea și evaluarea.
La fel, Dna Prof. univ. Dr. hab. Larisa BUGAIAN pe parcursul carierei sale a reuşit să obţină rezultate atât de importante în domeniu științific și să se manifeste în multe alte domenii, legate de organizarea implementării cu succes a mai multor proiecte în diferite instituţii de învăţământ superior.

Dna Prof. univ. Dr. hab. Larisa BUGAIAN a lucrat la numeroase proiecte ca consultant pentru abilități de afaceri și ca directorul departamentului de dezvoltare a afacerilor, a fost responsabilă de gestionarea dezvoltării componentelor de business și de competitivitate pe piață, a lucrat pentru a identifica grupurile de antreprenori autohtoni cu potențial de competitivitate la nivel regional și național. A asistat firmele din Moldova să își creeze capacitatea de a-și dezvolta abilitățile manageriale, de spiritul antreprenorial, analiza pieței și a cumpărătorilor și dezvoltarea strategiei de marketing.

Domnia sa, Dna Prof. univ. Dr. hab. Larisa BUGAIAN nu numai că este o personalitate de prim rang al mediului nostru academic și un nume „rezonant” pentru întreg învățământul superior economic din Republica Moldova, dar și are o colaborare foarte strânsă cu universitatea noastră, fiind pentru noi un sfătuitorul prețios care împarte cu dărnicie din experiența academică și profesională, lucru absolut necesar pentru o universitate tânără, numărînduse printre cei mai devotați prieteni ai Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Pentru prodigioasa carieră ale cărei repere le-am descris foarte succint astăzi, pentru contribuția avută la dezvoltarea științei și practicii economice și antreprenoriale, ca simbol al recunoașterii valorii profesionale, academice și prestigiului științific, Senatul Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul acordă titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA Dnei Prof. univ. Dr. hab. Larisa BUGAIAN.

Stimată Dna Larisa BUGAIAN, Vă dorim multă sănătate, realizări continue în domeniul profesat şi în viaţa personală şi sperăm că în continuare colaborarea Dvstră cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va menţine caracterul prodigios afirmat deja, întru dezvoltarea învăţământului superior din Republica Moldova.

Vă mulţumim.
Rectorul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
prof. univ. , Dr. hab., Andrei POPA

DSC_0389

Share links: