Hot news:

Conferințe universitare

1. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol I

2. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol II

3. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol I

4. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol II

5. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol I

6. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol II

7. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol I

8. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol II

9. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol I

10. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol II

11. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol I

12. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol II

13. Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2013

14. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2014 vol I

15. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2014 vol II

16. Conferinţa Ştiinţifico-Practică INOVAŢII PRIN INTERMEDIUL TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR ŞI PREUNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA 19 decembrie 2014

17. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2015 vol I

18. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2015 vol II

19. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2016 vol I

20. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2016 vol II

21. Conferinţa ştiinţifico-practică- Inovația: factor al dezvoltării social – economice din 3 martie 2016

22. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2017 vol I

23. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2017 vol II

24. „ROLUL ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV”, Ediția a III 14 DECEMBRIE 2017

25. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL – ECONOMICE 22 DECEMBRIE 2017

26. Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă” ediția 2018

27. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2018 vol I

28. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2018 vol II

29.CONFERINȚAŞTIINȚIFICO-PRACTICĂNAŢIONALĂ „INOVAȚIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE” din 20 DECEMBRIE 2018

30. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „ROLUL ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV”, Ediția a IV din 14 DECEMBRIE 2018

31.MATERIALELE CONFERINȚEI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE NAȚIONALE „PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE”,  26-27 martie 2018