Hot news:

Materiale Conferinţe

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol I Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol II Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol IConferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol IIConferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol IConferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol IIConferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol I Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol IIConferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol IConferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol IIConferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol I Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol II Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2013 Conferinţa Ştiinţifico-Practică INOVAŢII PRIN INTERMEDIUL TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR ŞI PREUNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA 19 decembrie 2014Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2015 vol IConferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2015 vol IIConferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2016 vol IConferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2016 vol IIConferinţa ştiinţifico-practică- Inovația: factor al dezvoltării social – economice din 3 martie 2016