Hot news:

Materiale Conferinţe

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2007 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2008 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2009 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2010 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2011 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol I

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2012 vol II

Conferința științifică de totalizare a activității de cercetare 2013

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2014 vol I

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2014 vol II

Conferinţa Ştiinţifico-Practică INOVAŢII PRIN INTERMEDIUL TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR ŞI PREUNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA 19 decembrie 2014

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2015 vol I

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 5 iunie 2015 vol II

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2016 vol I

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2016 vol II

Conferinţa ştiinţifico-practică- Inovația: factor al dezvoltării social – economice din 3 martie 2016

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2017 vol I

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 7 iunie 2017 vol II