Hot news:

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ ,,ROLUL ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV’’ Ediția a V

INVITAȚIE
Facultatea de Drept și Administrație Publică a
Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
are onoarea de a vă invita să participați la
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ ,,ROLUL ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV’’ Ediția a V,
Screenshot_1

Cerinţe

faţă de materialele prezentate pentru publicare în

Materialele Conferinței ,,ROLUL  ȘTIINȚEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JURIDIC ȘI POLITICO–ADMINISTRATIV’’, Ediția a IV

Articolele prezentate vor reflecta realizările ştiinţifice ale colaboratorilor catedrelor USC, precum şi ale cercetătorilor din alte instituţii. O persoană poate fi autor şi/sau coautor al unui singur articol.

Responsabilitatea privind justeţea, veridicitatea şi valoarea ştiinţifică a materialelor prezentate revine autorilor. De asemenea, autorii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea articolului propus.

Decizia privind includerea materialelor şi editarea fiecărui număr al buletinului științific al USC aparţine colegiului de redacție. Structura articolului științific include, în mod obligatoriu, următoarele componente: rezumatul, cuvintele cheie, textul principal și referințele. Titlurile, rezumatele şi cuvintele-cheie ale articolelor trebuie să fie prezentate în două limbi, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională. Textele articolelor pot fi redactate în română, rusă, engleză, franceză sau germană.

Articolele se vor prezenta în variantă electronică, în format Microsoft Word.
accesați pentru a descărca Formularul de Participare

Cerinţe de redactare:

 • TITLUL – se culege cu majuscule;
 • Prenumele şi NUMELE complet al autorului;
 • Afilierea instituţională – se va prezenta denumirea completă a instituţiei și a catedrei/departamentului. Nu se admit abrevieri. De asemenea, se va indica adresa electronică a autorilor;
 • Rezumatul – până la 300 de cuvinte;
 • Textul – volumul textului nu va depăși o coală de autor (40 mii de semne).
  • format A 4 (ISO) 21 x 29,7 cm;
  • font: Times New Roman;
  • corpul de literă: 12, interval între rânduri – 1 cm, aliniat stânga – 1cm;
  • parametrii paginii: sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga – 2,5 cm, dreapta – 1,5 cm;
 • Referinţele bibliografice în text
  • sunt numerotate cu cifre arabe, în ordinea apariţiei și se indică în paranteze pătrate, de exemplu [7];
  • dacă o referinţă este citată de mai multe ori, se păstrează numărul atribuit prima dată;
  • dacă sunt mai multe surse într-o singură paranteză, referinţele sunt clasificate în ordine crescătoare şi separate prin virgule, de exemplu [1, 6, 9].

Referinţele bibliografice la sfârşitul articolului

 • Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Denumirea și numerotarea tabelului se amplasează deasupra tabelului. Denumirea și numerotarea figurii sau fotografiei se indică sub figură.

Materialele prezentate fără respectarea STRICTĂ a stilului şi a normelor gramaticale, precum şi a cerinţelor expuse anterior, vor fi respinse.

Persoane de contact:

Blașcu Olesea, e-mail: blascuolesea@yahoo.com , blascu.olesea@usch.md  (Secțiunea Drept Public);

Cudin Oxana, e-mail: oxanaciudin80@mail.ru  (Secțiunea Drept Privat) ;

Bercu Oleg, e-mail: bercuoleg@gmail.com , bercu.oleg@usch.md  (Secțiunea Științe Politice și Administrative);

Gîrneț Ilie, e-mail: iliegirnet@gmail.com (Secțiunea Științe Politice și Administrative).

 

Share links: