Hot news:

Conferința ştiințifico-practică  anuală: „PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE”

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice – vă invită să participați la Conferința Ştiințifico-Practică „PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE” care va avea loc la data de 26-27 martie 2018.

Vă rugăm să transmiteți: formularul de participare până la data de 01 martie 2018, iar lucrarea finală – până la data de 15 martie 2017, pe adresele de email ale membrilor comitetului de organizare, numiţi pentru fiecare secţie aparte:

Detaliile privind organizarea conferinței, responsabilii și condițiile de publicare pot fi găsite accesând Invitație Conferință

Formularul de participare la conferință, pentru data de 26 martie 2018, poate fi completat accesând acest link

Formularul de participare la conferință, pentru data de 27 martie 2018, poate fi completat accesând acest link

Lucrările conferinţei se vor desfăşura la data de 26-27 martie, 2018,  începând cu ora 9:30.    Limbi de comunicare: română, rusă, engleză, franceză.

CERINŢE faţă de materialele prezentate pentru publicare, standard al Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCh)

Articolele prezentate vor reflecta realizările ştiinţifice ale colaboratorilor catedrelor şi departamentelor USCh, precum şi ale cercetătorilor din alte instituţii. O persoană poate fi autor/sau coautor al unui singur articol  şi concomitent coautor al unui al doilea articol. Responsabilitatea privind justeţea, veridicitatea şi valoarea ştiinţifică a materialelor prezentate revine autorilor.  De asemenea,  autorii  vor  prezenta  o  declaraţie pe proprie răspundere (vezi Anexa 1) privind originalitatea articolului propus. Decizia privind includerea şi editarea materialelor științifice aparţine colegiului de redacție al USCh.  Structura articolului științific include, în mod obligatoriu, următoarele componente:  rezumatul, cuvintele cheie, textul principal și referințele.

Titlurile, rezumatele şi cuvintele-cheie ale articolelor trebuie să fie  prezentate  în  două limbi, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză sau franceză).

Textele articolelor pot fi redactate în română, rusă, engleză sau franceză.

Articolele se vor prezenta în variantă electronică,  în format Microsoft Word,  însoţită de o copie imprimată pe hârtie și semnată de autor(i).

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE

TITLUL – se culege cu majuscule;

Prenumele şi NUMELE complet al autorului;

Afilierea  instituţională  –  se va prezenta  denumirea completă  a  instituţiei  și  a catedrei/ departamentului. Nu se admit abrevieri. De asemenea,  se va  indica  adresa electronică a autorilor;

  Rezumatul – până la 200 de cuvinte;

Textul – volumul textului nu va depăși 10 pagini.

–  format A4;  –  font: Times New Roman;   –  corpul de literă: 12, interval între rânduri – 1,0; aliniat stânga – 1,25 cm; –  parametrii paginii: sus – 2 cm, jos – 2 cm, stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm;

Recenzie – obligatoriu pentru participanţii fără titluri ştiinţifice

Referinţele bibliografice în text:

  • Se indică la subsol şi se numerotează pentru fiecare pagină aparte;
  • Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării în format PDF;
  • Graficele, histogramele,  desenele  ,  se  plasează  în  textul comunicării doar în culoare alb-negru  (se  admit  evidenţieri  prin haşurare, gradient) în format PDF;
  • Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării în format PDF;
  • Fiecare autor poate publica maxim 2 articole!

Vă rugăm să transmiteţi lucrarea finală până la data de 19.03.2018, pe adresa organizatorilor de pe secţiunile  respective.

Materialele prezentate fără respectarea STRICTĂ a stilului şi a normelor gramaticale, precum şi a cerinţelor expuse anterior, vor fi respinse!!!

N.B. MATERIALUL PREZENTAT VA FI SUPUS EXPERTIZEI ANTIPLAGIAT.

26 martie, 2018

COMITETUL DE ORGANIZARE A WORKSHOP-urilor

Secţiunea 1

  1. univ. dr. habil. Cristian Stan;
  2. univ. dr. Mirela Albulescu.

Secţiunea 2

  1. univ. dr. habil. Ion Albulescu;
  2. univ. dr. Horațiu Catalano.

Secţiunea 3

  1. univ. dr. habil. Ion Albulescu;

Lect. univ. dr. Denisa Manea.

27 martie,  2018

COMITETUL DE ORGANIZARE A COMUNICĂRILOR PARTICIPANȚILOR LA CONFERINȚĂ, PE SECȚIUNI

Secţiunea 1

Bodlev Ala, lect.univ.

Luchianciuc Natalia, lect.univ.

Secţiunea 2

Fuciji Marianna, lect.sup.

Matoşina Nadejda, asistent univ.

Secţiunea 3

Radu Corina, lect.univ.

Mihăilescu Natalia, lect.univ.

Secţiunea 4

Chiciuc Ludmila, lect.sup.

Benu Veronica, lect. univ.

DATE DE CONTACT

Universitatea de Stat “B.P. Hasdeu” din Cahul, Facultatea de  Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice, str. Independenţei 1, bl. de studii nr. 1 (A), Telefon de contact: 0299 3 20 25.

 

Share links: