Hot news:

Conferința Științifică de ZIUA USC

A devenit o tradiție frumoasă de a marca aniversarea zilei Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul prin organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale  „Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”

DSC_0433În ziua de 7 iunie 2018,  de ziua Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, zeci de cercetători științifici, profesori, din Republica Moldova, România și Ucraina au venit pentru a participa la conferință. La ședința în plen, Dl rector , profesorul universitar, doctor habilitat, Andrei POPA a felicitat toți colegii cu frumoasa ocazie-Ziua USC și a dorit succes participanților la conferință, apoi Cornea Sergiu, doctor, conferenţiar universitar a ieșit în fața participanților cu o comunicare despre DIMENSIUNEA TERITORIALĂ A PUTERII LOCALE: IDENTIFICAREA UNEI PARADIGME DE INVESTIGARE”, au urmat Roşca-Sadurschi Ludmila, doctorand, lector superior Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul cu-„ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE PROBLEME (PBL): PROMOVAREA ABILITĂŢILOR DE REFLECŢIE A STUDENŢILOR” și LANSAREA DE CARTE: „MIRCEA PETRESCU DÂMBOVIŢA ŞI ÎNCEPUTUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE ÎN SUDUL MOLDOVEI” autori- Croitoru Costin, cerc. şt. coord. Muzeul Brăilei „Carol I” dr., conf. univ., Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul și Bodlev Cristina, gr. IEC 1601, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul.

După Ședința în Plen, participanții au continuat activitatea în cadrul celor 8 secțiuni:

SECŢIUNEA I ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

SECŢIUNEA II ŞTIINŢE JURIDICE

SECŢIUNEA III ŞTIINŢE ECONOMICE

SECŢIUNEA IV ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

SECŢIUNEA V ŞTIINŢE PEDAGOGICE ŞI PSIHOLOGICE

SECŢIUNEA VI ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

SECŢIUNEA VII ŞTIINTE FILOLOGICE: LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA

SECŢIUNEA VIII ŞTIINŢE FILOLOGICE: LIMBI MODERNE

AGENDA CONFERINŢEI 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este o instituţie publică, fondată la 7 iunie 1999, având ca scop pregătirea şi asigurarea localităţilor din sudul Republicii Moldova cu specialiști de înaltă calificare. Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” are trei facultăţi: Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică şi Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate, care pregătesc specialişti în următoarele domenii: Filologie Română, Filologie Engleză, Filologie Franceză, Istorie, Pedagogie, Drept, Administraţie Publică, Business şi Administrare, Finanţe şi Bănci, Contabilitate, Turism, Inginerie şi management, Informatică şi Matematică.

 DSC_0427 DSC_0430 DSC_0442 DSC_0445 DSC_0458 DSC_0460 DSC_0461 DSC_0463

Share links: