Hot news:

Conferința științifică a studenților FEIȘA demarează pe 7 mai 2018

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL, FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE anunță lansarea pentru data de 7 mai, 2018, ora 11.30- lansarea activităților CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEȘTIconfer

Share links: