Hot news:

Ciclul II, studii superioare de masterat

SESIUNEA REPETATĂ DE ADMITERE

Locuri vacante cu finanțare din buget și pe bază de taxă

Acte necesare pentru înscriere

Perioadele de desfășurare a concursului de admitere la studii în cilul II – studii superioare de master

Taxa anuală de studii pentru anul universitar 2017-2018

 

INFORMAȚII GENERALE

Lista programe master

Plan Master 2017

Regulament-cadru, cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II -studii superioare de master