Hot news:

Ciclul I, studii superioare de licență

Sesiunea suplimentară

Locuri vacante cu finanțare din buget și pe bază de taxă-TURUL II

Perioadele de depunere

Acte necesare pentru înscriere

Taxa anuală de studii pentru anul universitar 2017-2018

INFORMAȚII GENERALE

LISTA CANDIDAŢILOR PROPUȘI SPRE A FI DECLARAŢI ADMIŞI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI CU FINANŢARE PRIN BUGET

LISTA CANDIDAŢILOR PROPUȘI SPRE A FI DECLARAŢI ADMIŞI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI CU FINANŢARE PRIN CONTRACT

LISTA CANDIDAŢILOR PROPUȘI SPPRE A FI DECLARAŢI ADMIŞI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ CU FINANŢARE PRIN BUGET

LISTA CANDIDAŢILOR PROPUȘI SPRE A FI DECLARAŢI ADMIŞI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ FINANŢARE PE BAZĂ DE CONTRACT

Lista programe ciclul I -licență

Plan de înmatriculare-studii superioare de licență (ciclul I)

Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018

Termenii de organizare și desfășurare a Admiterii 2017-2018

Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018, în cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Perioadele de desfășurare a concursului de admitere la studii în cilul I – studii superioare de licenţă

Acte necesare pentru înscriere

Taxa anuală de studii pentru anul universitar 2017-2018