Hot news:

Catedra de Pedagogie și Psihologie

Îți dorești să-i înțelegi mai bine pe cei din jur și să îi ajuți cu un sfat? Sau poate îți dorești să contribui la instruirea generațiilor viitoare? Doar la specialitățile ghidate de Catedra de Pedagogie și Psihologie  îţi poţi  îndeplini visul.\r\n\r\nCatedra de Pedagogie și Psihologie a fost creată în anul 1999, anul fondării Universității de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul. Până în anul 2007 a fost catedră generală care asigura formarea competențelor psihopedagogice la mai multe specializări.\r\n

Din anul 2007 Catedra de Pedagogie și Psihologie devine subdiviziune a Facultății de Filologie și Istorie și asigură pregătirea profesională la specializările 142.03 Pedagogie în Învățământul Primar, din septembrie 2008 la specialitatea 142.04 Psihopedagogie, începând cu anul de studii 2012-2013 la specialitățile 142.03 / 142.02 Pedagogie în Învățământul primar și Pedagogie preșcolară, 142.04 / 142.07 Psihopedagogie și Pedagogie socială. Activitățile științifico-didactice sunt realizate de 10 membri titulari dintre care 2 doctori,  5 doctoranzi, 2 conferențiari universitari, 4 lectori superiori universitari, 4 lectori universitari. Cadrele didactice au o bogată experiență în formarea profesională inițială în ceea ce privește pregătirea psihopedagogică la domeniul 14 de formare profesională cât și la alte domenii. Membrii catedrei sunt preocupați de autoinstruire, formare continuă, participă activ la conferințele naționale și internaționale.

\r\n

Catedra de Pedagogie și Psihologie îşi propune să obţină excelenţa în formarea profesională iniţială a viitorilor specialişti care să corespundă tendinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul psihopedagogiei şi ştiinţelor educaţiei, avînd drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor cadre didactice, psihopedagogi și pedagogi sociali bine pregătiți, capabili să răspundă la provocările timpului şi să asigure dezvoltarea societăţii noastre.

\r\n

În cadrul catedrei activează:

\r\n

COJOCARI-LUCHIAN SNEJANA, Conferențiar universitar, doctor în pedagogie, șef Catedra

\r\n

Teodosia Luchian, Lector superior  universitar

\r\n

Maxim Ilicciev, lector universitar

\r\n

Vrabie Silvia,lector universitar

\r\n

Radu Corina, lector universitar

\r\n

Iulianna Iuzu, lector universitar

\r\n

Natalia Mihăilescu, lector universitar

\r\n

PLAN DE ACTIVITATE A CATEDREI DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE PE ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2011–2012

\r\n

PLAN DE ACTIVITATE A CATEDREI DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE PE ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2012–2013

\r\n

PLAN DE ACTIVITATE A CATEDREI DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE PE ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2013–2014

\r\n

PLAN DE ACTIVITATE A CATEDREI DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE PE ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2014–2015

\r\n

PLAN DE ACTIVITATE A CATEDREI DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE PE ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2015–2016

\r\n

PLANURI DE STUDII

\r\nPedagogie în Învățământul primar și Pedagogie preșcolară, ZI, anul 2012\r\nvizualizați\r\n\r\nPedagogie în Învățământul primar și Pedagogie preșcolară, F/R, anul 2012\r\nvizualizați\r\n\r\nPedagogie în Învățământul primar și Pedagogie preșcolară, ZI, anul 2016\r\nvizualizați\r\n\r\nPsihopedagogie și Pedagogie socială, ZI, anul 2012\r\nvizualizați\r\n\r\nPsihopedagogie și Pedagogie socială, F/R, anul 2012\r\nvizualizați\r\n\r\nPsihopedagogie și Pedagogie socială, ZI, anul 2016\r\nvizualizați\r\n\r\nAsistenţă socială, ZI, anul 2015\r\nvizualizați\r\n\r\nAsistenţă socială, ZI, anul 2016\r\nvizualizați