Hot news:

Catedra de Limbi Moderne

Catedra de Limbi Moderne este o subdiviziune structurala de baza a Universitatii de Stat „ Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, care desfasoara activitatea instructiva, metodica, consultativa si stiintifica in domeniul stiintelor pedagogice, psihologice, politice, disciplinelor de profil.

\r\n

Din februarie anului 2012 Catedrele de Filologie Engleza si de Filologie Franceza au fost unite si in acest mod s-a format Catedra de Limbi Moderne.

\r\n

În cadrul catedrei activează:

\r\n

Fuciji Marianna, Lector superior universitar, șef catedră

\r\n

Moraru Ecaterina ,Lector superior universitar

\r\n

Pușnei Irina,Lector universitar

\r\n

Colodeeva Liliana,Lector universitar

\r\n

Talchiu Rodica, Asistent universitar

\r\n

Matoșina Nadejda, Asistent universitar

\r\n

Conform nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor, catedra de Limbi Moderne pregăteşte specialişti pentru domeniul general de studii: 14 Ştiinţe ale educaţiei;

\r\nSpecialitatile duble:\r\n141.09.04/ 141.09.01 Limba şi Literatura Engleză şi Franceză\r\n141.09.01/141.09.04 Limba şi Literatura Franceză şi Engleză\r\n

Catedra de Limbi Moderne din cadrul universităţii are ca misiune primordială – pregătirea cadrelor didactice şi manageriale de înaltă calitate pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal. Toate acţiunile încadrate în programul de studii sunt orientate spre asigurarea unui învăţămînt de calitate.

\r\n

Aceste misiuni corespund aşteptărilor şi dorinţelor studenţilor, deoarece sunt motivaţi în formarea lor profesională, perfecţionare continuă, în acest mod Programul asigură procesul educaţional şi de cercetare, contribuie la cunoaşterea, înţelegerea şi îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a studenţilor  printr-o comunicare eficace şi formarea profesională a studenţilor noştri şi formare adecvată a capabilităţilor profesionale.

\r\n\r\n

  \r\n
 • Obiective:
 • \r\n

\r\nPentru realizarea misunii de mai sus, Catedra de Limbi Moderne îşi propune cîteva obiective pe care tinde să le atingă în decursul anilor de studiu, cum ar fi:\r\n

  \r\n
 • Să implementeze în procesul de învăţămînt atît metodele moderne de predare/învăţare cît şi a tehnologiilor moderne de evaluare.
 • \r\n

 • Să utilizeze tehnici audio şi video în ceea ce priveşte cultura şi civilizaţia Franţei
 • \r\n

 • Să elaboreze teze de licenţă în baza materialelor proprii.
 • \r\n

 • Să efectueze stagii de perfecţionare a Cadrelor didactice în instituţii superioare de învăţămînt din Republica Moldova şi de peste hotarele acesteia.
 • \r\n

 • Să asigure indentificarea şi satisfacerea aşteptărilor exprimate sau implicite ale studenţilor, în deplină concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
 • \r\n

 • Să dezvolte competenţe profesionale şi să le perfecţioneze continuu în domenii de formare profesională.
 • \r\n

 • Să încurajeze pe toţi membrii echipei care asigură procesul educaţional şi de cercetare, să contribuie la cunoaşterea, înţelegerea şi îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a studenţilor noştri printr-o comunicare eficace şi formarea profesională a studenţilor noştri şi formare adecvată a capabilităţilor profesionale.
 • \r\n

 • Să asigure motivarea, implicarea, instruirea şi perfecţionarea personalului didactic şi auxiliar.
 • \r\n

 • Să îmbunătăţească procesul de învăţămînt şi de cercetare ştiinţifică în conformitate cu cerinţele europene şi internaţionale şi prin adecvare la realitatea socioeconomică.
 • \r\n

 • Să dezvolte cercetarea ştiinţifică în permanentă colaborare cu instituţii similare din Republica Moldova şi din alte ţări.
 • \r\n

 • Să îmbunătăţescă continuu şi să diversifice lucrările de cercetare în vederea creşterii satisfacţiei beneficiarilor rezultatelor cercetării.
 • \r\n

 • Să asigure în universitate un climat de muncă bazat pe implicare, responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să-şi valorifice la maximum potenţialul profesional şi intelectual.
 • \r\n

\r\nPLANURI DE STUDII\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ ŞI FRANCEZĂ, anul 2012\r\nvizualizați\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ ŞI ENGLEZĂ, anul 2012\r\nvizualizați\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ ŞI FRANCEZĂ, anul 2016\r\nvizualizați\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ ŞI ENGLEZĂ, anul 2016\r\nvizualizați