Hot news:

Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Istorie și Științe Sociale este o subdiviziune a Facultății de Filologie și Istorie din cadrul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul.

Catedra și-a început activitatea din anul 1999, fiind una din primele catedre ale Universității. În prezent Catedra funcționează în baza mai multor acte normative precum: Legea învăţământului nr. 547 din 21.07.1995, a Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014); a Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu din Republica Moldova, aprobat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 726 din 20.09.2010; a Statutului Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul; a  Regulamentului Facultăţii şi Catedrei, aprobat prin Decizia Senatului USC din 24 aprilie 2007 proces-verbal nr. 11 și a altor acte în vigoare cu privire la activitatea ştiinţifică şi metodico-didactică.

Catedra de Istorie și Științe Sociale asigură pregătirea profesională la următoarele specializări învățământ cu frecvență la zi și frecvență redusă:

 • 141.10 Istorie,
 • 141.10/141.09.04.Istorie și Limba Engleză,
 • 141.10/141.15 Istorie și Educație Civică,
 • 141.10/141.07 Istorie și geografie

La fel, Catedra oferă și studii de master:

 • Studii Est-Europene Cercetare
 • Studii Est-Europene Profesionalizare.

Activitățile științifico-didactice pentru anul de studii 2016-2017 sunt realizate de către:

Membrii Catedrei sunt incluși în Programa de Stat „Recuperarea victimelor regimului totalitar comunist din RSS Moldovenească (1940-41, 1944-1953), în colaborare cu Muzeul Național de Istorie si Institutul de Istorie al AŞM.

Catedra dispune de Laborator de cercetare, înzestrat şi cu o expoziţie permanentă de carte în domeniu, reviste științifice de profil, hărți istorice, atlase, simboluri ale diferitor civilizații, simbolurile de stat ale Republicii Moldova.

În anul de studii 2015-2016 Specialitatea 141.10 Istorie a fost acreditată de Agenţia Germană AQAS din Koln.

Specialistul cu studii superioare la specializarea Istorie este pregătit pentru activitatea pedagogică şi de investigaţie ştiinţifică. Calificarea obţinută permite absolventului să activeze în instituţii de diferite tipuri: gimnazii, şcoli de cultură generală, licee, colegii, muzee, instituţii de învăţământ superior în calitate de profesor de istorie și educație civică. Absolvenţii cu titlu de licenţiat în istorie mai pot activa și în calitate de cercetător ştiinţific în instituţiile de cercetare ştiinţifică au posibilitatea să-şi continue studiile la masterat și doctorat.

Absolvenții Catedrei de Istorie actualmente ocupă poziții importante în diferite domenii de activitate precum: Dandeș Nicolae (primarul or. Cahul), Donea Ion (șef departament politici de tineret în Ministerul Tineretului și Sportului), Buzdugan Ion (coordonator SYSLAB Cahul), Comanici Ion, Ghelețchi Ion, Grigoriță Petru (consilieri raionali), Ivancioglu Victoria, Ivancioglu Oleg (AO Perspectiva Cahul), Hanganu Gheorghe (ofițer de presă a DSE Cahul), lectori universitari (Gîrneț Ilie, Ghelețchi Ion, Benu Veronica), metodiști universitari (Tăbăcaru Silvia, Burleanu Elena, Vîlcu Marcela, Bejan Mariana) profesori în localitățile din raioanele Cahul, Cantemir, Leova (Buzdugan Valentin, Ialanji Aliona, Papana Maxim, Cojan Silvia, Grigoriță Petru, Burimecico Larisa, Parneală Carmen, Carabadjac Mihaela, Neagu Iulia, Vrabie Silvia, Trișcă Oxana, Crasilnic Ana, Olteanu Viorica) etc.

Dintre absolvenţii specialităţilor Catedrei au finisat studii de doctorat: Fabian Denis, Ghelețchi Ion; la momentul actual sunt doctoranzi: Gîrneț Ilie, Argint Alexandru, Lungu Polina, Benu Veronica, Formanciuc Adrian, Eșanu Irina, Burleanu Elena, Bagrin Gheorghe.Obiectivele pe care le urmăreşte Catedra sunt:

 • Cultivarea personalităţii studenţilor, conform valorilor generale socio-umane, ale istoriei şi ştiinţei istorice prin prisma disciplinelor fundamentale şi de specializare, care au menirea să-i pregătească ca adevăraţi specialişti, capabili angajării în procesul autoperfecţionării prin autoinstruire permanentă
 • Cercetarea multiaspectuală şi de profunzime a faptelor şi fenomenelor istorice;
 • Relevarea şi exploatarea interdisciplinarităţii;
 • Formarea personalităţii istoricului apt să aprecieze şi să argumenteze opinia;
 • Promovarea valorilor spirituale ale românismului prin abordarea şi interpretarea fenomenelor sociale;
 • Pregătirea specialiştilor în domeniul istoriei, capabili să instruiască / educe generaţia în creştere;
 • Pregătirea specialiştilor capabili să activeze în domeniul învăţământului istoric, instituţii de cercetări ştiinţifice;
 • Pregătirea specialiştilor capabili să-şi modifice caracterul activităţilor profesionale de la domeniul predare / evaluare la nivel organizatoric şi managerial;
 • Pregătirea specialiştilor capabili de autoinstruire continuă şi permanentă;
 • Pregătirea specialiştilor capabili să-şi desfăşoare activitatea profesională utilizând tehnologiile moderne de predare/învăţare/evaluare.

Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor sale, Catedra de profil reglementează şi coordonează activităţile cadrelor didactice implicate în procesul de pregătire a specialiştilor în domeniul istoriei, coordonează activităţile în elaborarea, monitorizarea şi perfecţionarea planurilor de învăţământ, determinate prin:

 • elaborarea şi perfecţionarea Caracteristicii de titlu a specialistului;
 • elaborarea curriculumului disciplinar;
 • aprobarea curriculumului disciplinar elaborate de alte catedre implicate în procesul de instruire a studenţilor la specializarea Istorie.

Planuri de studii

CICLUL I, LICENȚĂ

ISTORIE ŞI  EDUCAŢIE CIVICĂ – ZI, anul 2012 vizualizați

ISTORIE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ – ZI, anul 2016 vizualizați

ISTORIE ŞI  EDUCAŢIE CIVICĂ – F/R, anul 2012 vizualizați

ISTORIE ŞI  EDUCAŢIE CIVICĂ – F/R, anul 2016 vizualizați

CICLUL II, MASTER

ISTORIE: STUDII EST-EUROPENE – ZI ,PROFESIONALIZARE anul 2012 vizualizați

ISTORIE: STUDII EST-EUROPENE – ZI ,PROFESIONALIZARE anul 2016 vizualizați

ISTORIE: STUDII EST-EUROPENE – ZI, CERCETARE anul 2012 vizualizați

ISTORIE: STUDII EST-EUROPENE – ZI, CERCETARE anul 2016 vizualizați