Hot news:

Catedra de Filologie Română

Catedra de Filologie Română  este  parte componentă a Facultății de Filologie și Istorie. Ea a fost creată în 1999, odată cu fondarea Universității de Stat ,,B. P. Hasdeu’’ din Cahul, fiind inițial numită ,,Catedra de Limbă și Literatură Română’’. Din  2004  această subdiviziune a facultății a fost redenumită ,,Catedra Filologie Română’’.

\r\n

Numărul total al cadrelor didactice care activează la Catedră, este de 6 titulari şi 4 cumularzi (2 externi și 2 interni). Pe lângă aceasta, la catedră activează şi 2 laboranţi.

\r\n

Catedra de Filologie Română, dispunând de un corp profesoral bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, are misiunea de a pregăti specialiști cu înaltă calificare atât la nivelul studiilor de licenţă, la  specialitățile: Limba și literatura română (învățământ cu frecvență redusă), Limba și literatura română și franceză, Limba și literatura română și engleză (învățământ la zi), cât şi la nivelul studiilor de masterat (Domeniul: Lingvistică. Literatură. Deontologie.), urmărind formarea unor competenţe şi abilităţi în concordanță cu cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea  cu succes a absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare.

\r\nSediul Catedrei se află în blocul central al Universității de Stat ,,B. P. Hasdeu’’ din Cahul, sala 322.\r\n\r\nPLANURI DE STUDII\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, F/R, anul 2011\r\nvizualizați\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  ŞI  FRANCEZĂ, anul 2011\r\nvizualizați\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  ŞI  ENGLEZĂ-ZI, anul 2012\r\nvizualizați\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, F/R, anul 2016\r\nvizualizați\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  ŞI  ENGLEZĂ-ZI, anul 2016\r\nvizualizați\r\n\r\nLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  ŞI  FRANCEZĂ, anul 2016\r\nvizualizați\r\n\r\nGHIDUL STUDENTULUI\r\n\r\nSpecializarea: Limba şi Literatura română\r\n\r\nSpecializarea:Limba şi iteratura română și franceză/engleză\r\n\r\n