Hot news:

Burse pentru Viitorul Tău

19 studenți ai Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul au intrat în concursul pentru obținerea Burselor oferite de  BC “Moldova Agroindbank” SA și Centrul de Informaţii Universitare

Centrul de Informaţii Universitare a anunțat la finele lunii octombrie lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2018-2019, organizat cu suportul financiar integral al BC “Moldova Agroindbank” SA și susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM.
Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse a câte 10.000 MDL, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.).

În cadrul proiectului se asigură suportul financiar pentru tinerii, care demonstrează reușite la învățătura și implicare în activități extracurriculare, pe o durată maxima de 3 ani.

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a depus 19 cereri de participare: 17 candidați, studenți din anul I și doi beneficiari din anii precedenți, respectiv anul II și III de studii superioare de Licență -Ciclul I. Dorim succes tuturor participanților la acest concurs!

Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Share links: