Hot news:

Buletinul științific

Fondat în anul 2009, Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a reuşit de-a lungul anilor să strângă în paginile sale cele mai remarcabile contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi doctoranzilor universităţii. Abordând o tematică extrem de variată, Buletinul este structurat astăzi în 3 serii.

Seria ȘTIINȚE SOCIALE

Seria ȘTIINȚE ECONOMICE

Seria ȘTIINȚE UMANISTICE