Hot news:

Biblioteca

Biblioteca Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, constituită în 1999, funcționează în baza Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Cahul, şi are misiunea de a contribui la dezvoltarea învăţământului universitar şi ştiinţei prin satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori.

Colecţia Bibliotecii :

este alcătuită din publicaţii didactice şi ştiinţifice, beletristică, publicaţii seriale care includ câteva mii de reviste, ziare şi colecţia electronică.

Spaţii:

Biblioteca Universităţii este amplasată în 2 blocuri de studiu şi este dotată cu 6 puncte de servicii, suprafaţa totală de amplasament alcătuind 458,1 m.p., precum urmează:

Sala de lectură Nr. 1

Colecţia sălii este alcătuită din documente de studiu şi cercetări pe domeniile: drept, istorie, administraţie publică, politologie, sociologie, cu o capacitate de 36 de locuri în sală.

Sala de lectură Nr. 2

Colecţia sălii este alcătuită din documente de studiu şi cercetări pe domeniile: filologie, psihologie, pedagogie şi filosofie.

Tot aici se află sala „Grigore Vieru” destinată activităţilor culturale, ştiinţifice şi sociale organizate pentru studenţi, masteranzi, cadre didactice.Capacitatea sălilor este de 72 de locuri.

Sala de lectură Nr. 3

Colecţia este alcătuită din documente de studiu şi cercetare în limbile română şi rusă din domeniul economiei, informaticii şi matematicii. Capacitatea sălii este de 24 locuri.

Sala împrumut la domiciliu

Deţine o colecţie de documente în limbile română şi rusă din toate domeniile de studiu şi cercetare. Au acces membrii comunităţii universitare: studenţi, masteranzi, doctoranzi, corpul profesoral-didactic, personal auxiliar, înscrişi la Bibliotecă, care pot face împrumut la domiciliu pe un termen limitat.

Serviciul Bibliografic-Informativ

Asigură servicii de informare bibliografică, venind în ajutorul cititorului cu Aparatul informaţional-bibliografic care include: Catalogul sistematic şi Catalogul alfabetic.

Centrul de Documentare şi Informare ONU are ca obiectiv amplificarea cunoştinţelor despre valorile şi activitatea ONU în lume, a programelor sale în Republica Moldova.

Colecţia Centrului conţine documente în limbile: română, engleză, rusă, buletine informative, publicaţii, rapoarte, reviste, anuare şi buletine statistice, dări de seamă, ce reflectă informaţii despre direcţiile de activităţi ONU (drepturile omului, drepturile copilului, protecţia mediului, educaţie, sănătate, cultură, securitate internaţională şi dezvoltare durabilă).

Centrul de Informare al Uniunii Europene (EUi)

Are ca scop de a oferi studenţilor interesaţi informaţii şi literatură despre o gamă vastă de domenii, printre care programele şi instrumentele UE, legislaţia UE, regulile de afaceri şi nu în ultimul rând, cultură.

Colecţia cuprinde: reviste specializate din statele membre ale UE, informaţii cu privire la politicile UE, Legislaţia UE, derularea afacerilor în UE, cultură, ş.a.

Punctul de Documentare NATO

Are ca scop familiarizarea studenţilor privind proiectele, programele şi mecanismele de cooperare între Moldova si NATO, sarcinile şi misiunile fundamentale ale NATO. Aici pot fi consultate cărţi şi publicaţii periodice despre promovarea valorilor şi principiilor Euro-atlantice în Republica Moldova.

Colecţia cuprinde: publicaţii, periodice, materiale promoţionale în limbile: engleză, franceză, română, rusă.

Sala MULTIMEDIA

Are drept scop crearea, păstrarea şi dezvoltarea resurselor informaţionale electronice în sfera ştiinţei, învăţământului, culturii, precum şi promovarea accesului la ele.Este dotată cu calculatoare performante, conectare la internet.

Funcţionalităţi:
Acces la Internet;
Asigurarea accesului la bazele de date EBSCO; MoldLex.
Consultarea CD-urilor EBSCO din colecţia centrului.

Sala de PERIODICE

Oferă spre consultare ediţiile curente şi retrospective ale publicaţiilor periodice: colecţii de ziare, reviste, anuare ş.a. Publicaţiile sunt din diverse domenii de interes: istorie, drept, cultură, economie, divertisment, ş.a.

Oferă acces liber la raft pentru ultimele numere de ziare şi reviste;\r\n\r\nPermite consultarea numerelor anterioare din colecţie.

Baze de date care pot fi accesate în Biblioteca Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul:

EBSCO – una dintre cele mai renumite agenţii de abonare la reviste în format tradiţional şi electronic. EIFL Direct vă oferă circa 18 000 reviste, ziare şi buletine de ştiri cu text complet. Bazele de date EBSCO pot fi accesate în sălile Multimedia.

MoldLex – bază de date legislativă ce conţine acte juridice cu caracter normativ publicate în Monitorul Oficial al RM în limbile română şi rusă. Baza de date MoldLex permite imprimarea sau copierea pe diferiţi purtători de informaţie a documentelor legislative.