Hot news:

Arhiva Teze 2015

Programul: Istorie: Studii Est – Europene

Politica externă a României independente (1878-1914)

Obținerea independenței României (1877 – 1878) și recunoașterea internațională

Relațiile politice dintre Republica Moldova și România 1991 – 2008

Politica națională în moldova sovietică (1944-1989)

Evoluția celor trei județe din sudul basarabiei în perioada anilor 1856-1878

Instaurarea regimului sovietic în basarabia și formarea republicii unionale

Reformele lui Constantin Mavrocordat în Moldova

File din istoria satului Slobozia Mare

Județul Cahul în cadrul României întregite.

Activitatea partidelor de dreapta în Republica Moldova

România la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920)

Primul război mondial și Basarabia

Programul: Lingvistică. Literatură. Deontologie

Vibrațiile sufletului feminin în literatura artistică

Cultul rădăcinilor în literatura Română 

Didactica textelor lirice (simbol și simbolizare în creația Eminesciană)

Învățământul modern centrat pe formare de competențe în instituțiile din învățământul general

Considerații despre propozițiile bimembre în limba Română și limba Engleză

Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală

Aportul scriitorilor la dezvoltarea limbii Române

Valoarea educativă a operelor lui Ion Druță

Suita de idei și motive în opera lui Mihai Eminescu

Modalități de abordare a textului literar

Formarea competențelor de comunicare la elevii alolingvi la opere de limba și literatura Română

Categoria modalității în limba Română contemporană

Problema adaptării anglicismelor în limba Română actuală\

Arhiva Teze 2016

Programul: Istorie: Studii Est – Europene

Perestroica și problema națională în URSS

Premisele prăbuşirii U.R.S.S.-ului

Manualul de Istorie în școlili din RSS Moldovenească-mijloc de îndoctrinare sovietică

Activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie ,,Ştefan Olteanu”din comuna Burlacu, Raionul Cahul

Percepţia artei moderne româneşti în perioada interbelică

Constituirea și activitatea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Reformele lui Alexandru al II-lea și\r\nconsecințele lor pentru Basarabia

Constituirea URSS context, cauze, semnificații și consecințe

Programul: Lingvistică. Literatură. Deontologie

Aspecte lingvistice ale figurilor de stil la nivel sintactic

Tehnici de redactare: Metodologia elaborării compozițiilor școlare

Dinamica flexiunii substantivale în Româna actuală

Parada Măștilor în oglinda fabulelor literaturii Române și Universale

Formarea competențelor de învățare la elevi la nivelul învățământului primar

Considerații referitoare la funcția sintactică de subiect în Limba Română

Dumitru Matcovschi – Autor de largă respirație

Eugeniu Coșeriu – Omul-Legendă în lingvistica contemporană

Circumstanțiale procesuale: Complementul modal și propoziția modală sub raport sintactic și comunicativ-pragmatic

Implicații sintactice în punctuație

Reflecții despre valoarea unor figuri de stil (Comparația și Antiteza) în creația Eminesciană

Importanța lingvistică și valoarea estetică a metaforei

Eficientizarea procesului instructiv – educativ la vîrsta preșcolară

Evoluția personajului feminin în dramaturgia Română

Dramele vieții și virtuțile omenești prin prisma operelor literare