Hot news:

Alegerea prin vot secret a celor 2 membri a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a USC

AVIZ

Miercuri, la 05 februarie 2020, ora 14.30, în Sala de festivități,

se va desfășura

 Adunarea generală

a consiliilor facultăților și a reprezentanților studenți din Senat și din consiliile facultăților

pentru alegerea prin vot secret a celor 2 membri a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a USC din  rândul cadrelor didactice titulare

Adunările comune ale cadrelor didactice de bază ale facultăților au înaintat următorii candidați:

SAITARLÎ NATALIA, doctor, conferențiar universitar, Catedra Științe Politice și Administrative

CHICIUC LIUDMILA, doctor, conferențiar universitar interim., Departamentul Istorie și Teoria Educației

ATENȚIE !

Buletinele de vot se vor elibera în baza actului de identitate

Afișat la 04 februarie 2020

Comisia facultăților CDSI

Share links: