Hot news:

Admiterea licență (ciclul I)

LISTA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI CU FINANŢARE PRIN BUGET

Facultatea de ȘTIINȚE UMANISTE ŞI PEDAGOGICE

Facultatea de ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Facultatea de DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI CU FINANŢARE PRIN CONTRACT

Facultatea de ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Facultatea de DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ CU FINANŢARE PRIN BUGET

Facultatea de ȘTIINȚE UMANISTE ŞI PEDAGOGICE

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ FINANŢARE PE BAZĂ DE CONTRACT

Facultatea de ȘTIINȚE UMANISTE ŞI PEDAGOGICE

Facultatea de ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Facultatea de DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

 

Nr.

Specialitatea

Forma de învăţământ

Durata studiilor
    1. Informatică şi matematică Zi / frecv. redusă 4 / 5
    2. Limba şi literatura română şi franceză Zi 4
    3. Limba şi literatura română şi engleză Zi 4
    4. Limba şi literatura română frecv. redusă 4
    5. Limba şi literatura franceză şi engleză Zi 4
    6. Limba şi literatura engleză şi franceză Zi 4
    7. Istorie şi educaţie civică Zi / frecv. redusă 4 / 5
    8. Istorie şi geografie Zi 4
    9. Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară Zi / frecv. redusă 4 / 5
  10. Psihopedagogie şi pedagogie socială Zi / frecv. redusă 4 / 5
  11. Asistenţă socială Zi 3
  12. Administraţie publică Zi / frecv. redusă 3 / 4
  13. Business şi administrare Zi / frecv. redusă 3 / 4
  14. Marketing şi logistică Zi 3
  15. Contabilitate Zi / frecv. redusă 3 / 4
  16. Finanţe şi bănci Zi 3
  17. Drept Zi / frecv. redusă 4 / 5
  18. Informatică Zi 3
  19. Inginerie şi management în transporturi Zi 4
  20. Inginerie şi management în industria alimentară Zi 4
  21. Inginerie şi management în agricultură Zi 4
  22. Turism Zi 3