Hot news:

Admiterea 2015

Regulament-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul pentru anul universitar 2015-2016

Plan de înmatriculare-studii superioare de licență (ciclul I)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II – studii superioare de master

Plan de înmatriculare-studii superioare de masterat (ciclul II)

Termenele de organizare și desfășurare a admiterii în cilcul I-studii superioare de licență și în ciclul II-studii superioare de master, pentru anul universitar 2015-2016

HG nr. 390 din 16.06.2015 Cu privire la planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități și domenii generale de studii, în instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior pentru anul de studii 2015-2016

Admiterea la studii superioare de licență a candidaților din raioanele de est ale R. Moldova

Liceele din raioanele de est ale Republicii Moldova şi mun. Bender care studiază conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova și liceele din zona de frontieră în care studiază elevi, originari din raioanele de est

Informație generală despre sesiunea de Admitere 2015

Dinamica absolvenţilor din ciclul liceal. Anii de studiu 2010-2012 şi prognoza pe anii 2013-2015