Hot news:

Admiterea 2014

Regulament-cadru-privind-organizarea-admiterii-in-ciclul-i-studii-superioare-de-licenta-pentru-anul-universitar-2014-2015

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 2014-2015

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II – studii superioare de master

Plan de înmatriculare-studii superioare de licență (ciclul I)

Plan de înmatriculare-studii superioare de masterat (ciclul II)

Informație generală sesiunea de Admitere 2014

Dinamica absolvenţilor din ciclul liceal. Anii de studiu 2010-2012 şi prognoza pe anii 2013-2015