Hot news:

Admiterea 2013

Regulament-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2013-2014

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 2013-2014

Plan de înmatriculare-studii superioare de licență (ciclul I)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II – studii superioare de master

Plan de înmatriculare-studii superioare de masterat (ciclul II)

Dinamica absolvenţilor din ciclul liceal. Anii de studiu 2010-2012 şi prognoza pe anii 2013-2015