Hot news:

29 iunie – ziua internațională a Dunării

19578575_1357433757658518_1533419059_o

În fiecare an, pe 29 iunie, la propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), se oficiază Ziua Internațională a Dunării.

Această zi marchează semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia (Bulgaria). Această sărbătoare uneşte 81 de milioane de oameni din 17 ţări europene, ce sunt situate în bazinul unuia dintre cele mai importante fluvii ale continentului (al doilea ca mărime, după Volga).

Ziua Dunării este așadar o sărbătoare, prin care comunităţile riverane se implică în acţiuni ecologice, educative, socio-culturale, pentru a marca dorinţa comună de a-şi uni forţele în sprijinul protejării acestui fluviu unic în Europa. Mai mult decât atât, ziua Dunării promovează solidaritatea şi cooperarea internaţională între popoare; astfel, în cele mai multe ţări europene se desfăşoară diverse festivaluri, întâlniri, conferinţe, expoziţii de artă, programe educaţionale, acţiuni de mediu, discuţii etc.

În acest cadru generos, Centrul de Informare al României de pe lângă Universitatea Umanistă de Stat din Ismail (Ucraina), împreună cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (Moldova) – reprezentată de dl. conf. univ. dr. Ion Ghelețchi, șeful catedrei de filologie și istorie, ai universității „Dunărea de Jos din Galați” – reprezentată de dl. prof. univ. dr. Arthur Tuluș, șeful catedrei de istorie și teologie și ai Muzeului Brăilei „Carol I” (România) – reprezentat de dl. cercetător științific dr. Costin Croitoru, au participat la Masa Rotundă cu tema ,,Dunărea în orizontul geografic, istoric şi culturalorganizată la Ismail, în intervalul 26-28 iunie.

Manifestările au fost deschise cu câteva „cuvinte de salut” adresate de către dl. prof. univ. dr. Jaroslav Kichuk, rectorul universității Umaniste de Stat din Ismail, dna. prof. univ. dr. Lilia Țâganenco, prorectorul universității Umaniste de Stat din Ismail și dl. conf. univ. dr. Costin Croitoru de la Muzeul Brăilei „Carol I”.

Ulterior au urmat comunicari în plen, toate subscrise temei generale, vizând așadar aspecte diverse, în special istorice, diplomatice și culturale din viața orașelor dunărene. Astfel, au fost prezentate lucrări de cercetare pe teme de actualitate în domeniul dreptului de protejare a Dunării și ariilor riverane, economiei, istoriei, culturii şi mentalităţii din zona Dunării. Masa rotundă a demonstrat un nivel înalt ştiinţific cu privire la diverse aspecte ale problemei. În acest context au fost invitaţi şi conf. univ. dr. Costin Croitoru şi studenta Cristina Bodlev (IEC1601) de la Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, care au elaborat o comunicare comună, intitulată Dunărea în orizontul geografic al antichităţii. (I) Izvoarele greceşti, bine primită și apreciată de auditoriul de specialitate.

În continuare, luând în consideraţie importanţa lucrărilor şedinţei, participanţii au concluzionat, convenind unanim asupra următoarelor puncte, consemnate în deciziile finale ale manifestării:

1. Să aducă în atenţia comunităţilor şi administraţiilor regionale importanţa Dunării ca parte a identităţii europene, ce poate contribui la consolidarea popoarelor care locuiesc în zona bazinului dunărean, participarea acestora la acţiuni comune;

2. Au recunoscut necesitatea promovării în continuare a Zilei Internaţionale a Dunării în ţările membre ale mesei rotunde prin conferinţe internaţionale, mese rotunde, festivaluri şi multe altele;

3.Au hotărât să editeze lucrările mesei rotunde într-un volum bilingv, ce urmează să apară la editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”;

4.Au făcut schimb de opinii cu privire la conceptul de posibile proiecte comune în cadrul programelor de finanţare transfrontaliere (Ukraina-România-Republica Moldova).

5.Au decis să organizeze în anul 2018 un concurs-eseu pe tema „Dunărea în viaţa ţării mele”, măsură în rândul elevilor seniori şi studenţilor din ţările participante;

Următoarele ediții ale Mesei Rotunde cu tema „Dunărea în Orizontul Geografic, Istoric şi Cultural” se vor desfăşura, prin rotație, la fiecare dintre instituțiile implicate.

Încheind aceste scurte consemnări de la fața locului, îmi exprim entuziasmul de a fi fost invitată și a fi participat la o astfel de manifestare cu totul specială, și speranța că în acord cu toți cei prezenți, aceasta se va constitui prin următoarele întâlniri într-o frumoasă tradiție.

Cristina Bodlev, IEC1601

Share links: